RAZEM W DOBRYM KIERUNKU

KOMITET

Gmina Lubasz się rozwija. Doceniamy to i chcemy w dalszym ciągu pracować na jej rzecz. Podjęliśmy decyzję o kandydowaniu na radnych, a naszym kandydatem na Wójta jest Marcin Filoda.

Wielu z nas posiada już doświadczenie pracy w Radzie Gminy, pozostali są aktywni społecznie i gospodarczo. Wszyscy czujemy odpowiedzialność za naszą gminę. Chcemy wspierać jej dalszy rozwój. Łączą nas wartości: szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie prawa oraz współpraca. Jesteśmy otwarci na ludzi, pomysły i inicjatywy. Widzimy, że dużym wyzwaniem dla naszej gminy jest budowanie zgody. Zamierzamy dbać o to, co mamy najlepszego i dalej rozwijać Gminę Lubasz w dobrym kierunku. 21 października prosimy o Państwa  głosy.

NASZA MISJA

KONTYNUACJA

Część z nas ma doświadczenie pracy w Radzie Gminy i chce prace na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gminy Lubasz kontynuować, wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie.

POSTĘP

Tworzenie nowej infrastruktury, wzmacnianie kompetencji mieszkańców, sprzyjające warunki dla przedsiębiorców są gwarantem dalszego rozwoju  gminy. Na tym zależy nam najbardziej.

ZGODA

Widzimy, że dużym wyzwaniem dla naszej gminy jest budowanie zgody. Dialog jest dla nas niezwykle istotny. Stawiamy na aktywne słuchanie, zrozumienie i wspólne szukanie rozwiązań.

DZIAŁANIE

W mijającej kadencji pokazaliśmy, że wspólnymi siłami można zmienić naprawdę wiele. Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej gminie. Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy z mieszkańcami i mieszkankami całej Gminy Lubasz.

DOŚWIADCZENIE

Wśród nas są nauczyciele, ekonomiści, aktywni społecznicy, przedsiębiorcy, rolnicy. Większość z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz lokalnej społeczności.  Znamy swoje okręgi wyborcze i z nich się wywodzimy.

WSPÓŁPRACA

Stawiamy na wspólne rozwiązywanie wyzwań i podejmowanie działań. Razem jako wspólnota mieszkańców możemy osiągnąć więcej. Podzielona i skłócona gmina może tylko stracić.

RODZINA

Wartości rodzinne są dla nas wszystkich ważne.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Stawiamy na rozwój infrastruktury na terenie całej Gminy Lubasz. Tylko równomierny rozwój wszystkich miejscowości gwarantuje sprawiedliwy dostęp do dóbr publicznych.

OTWARTOŚĆ

Jesteśmy ciekawi głosów mieszkańców i mieszkanek całej gminy. Wsłuchujemy się w zgłaszane uwagi i sugestie. Wiele z nich już zostało zrealizowanych, w trakcie mijającej kadencji.

ŚWIEŻOŚĆ

Wielu z nas kandyduje do Rady Gminy po raz pierwszy, co umożliwia nam spojrzenie na pojawiające się wyzwania z nowej perspektywy.

Brandon Fusco Jersey 
Facebook