STRATEGICZNE DZIAŁANIE

Zgodnie w wyborczą obietnicą w 2015 roku zbudowaliśmy wspólnie z mieszkańcami gminy Strategię Rozwoju.

Wytyczonych w niej kierunków staraliśmy się trzymać. Dzięki temu udało się nam w przeciągu czterech lat osiągnąć tak wiele.

Stworzyliśmy plan rozbudowy dróg i chodników gminnych.

W minionej kadencji udało się nam wybudować: 5768 m dróg asfaltowych oraz chodniki w Dębe, Lubaszu przy ul. Podgórnej, Wiejskiej, Winiary, Szamotulskiej. Wiele z nich dzięki współpracy

z WZDW i PZD oraz środkom w funduszu sołeckiego.

Takie są fakty.

Ponadto przygotowaliśmy projekty budowalne na kolejne drogi m.in. na osiedlach domków jednorodzinnych w Lubaszu oraz drogę Miłkowo – Stajkowo. Realizacja inwestycji drogowych to proces długi i skomplikowany. My podjęliśmy faktyczne działania, które zaowocowały nowymi drogami i w przyszłości umożliwią budowanie kolejnych.

Stworzyliśmy plan rozbudowy oświetlenia ulicznego dla całej gminy.  Przygotowaliśmy projekty, a następnie wykonaliśmy istotną rozbudowę oświetlenia miejscowości.

Dzięki tym działaniom Gmina Lubasz wzbogaciła się o 167 lamp świetlnych.

W centrum Lubasza powstały nowe parkingi, które były niezwykle potrzebne. To kolejny fakt potwierdzający, iż w tematyce dróg nie byliśmy bierni.

W minionej kadencji podjęliśmy się największego wyzwania, jakim było wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków dla całej gminy. Inwestycja ta była konieczna, nieunikniona i umożliwi dalszą rozbudowę systemu kanalizacji w Gminie Lubasz.

Przygotowaliśmy niezbędne analizy, projekt budowalny, zdobyliśmy pozwolenia, dofinansowanie unijne i wreszcie wybudowaliśmy nową oczyszczalnię ścieków, która posłuży wszystkim mieszkańcom gminy.

Przygotowaliśmy także dokumentację budowlaną na budowę wodociągu w miejscowościach, gdzie go brak.

Przygotowaliśmy dokumentację i zdobyliśmy pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stajkowo.

Braliśmy udział w programach dotyczących usuwania azbestu.

Powołaliśmy Radę Rolniczą ds. Rolnictwa i Leśnictwa.

W mijającej kampanii deklarowaliśmy wprowadzenie przejrzystych zasad udzielania ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Tak też zrobiliśmy.

Wprowadziliśmy uchwałę, która dokładnie precyzuje warunki przyznania ulgi.

Z inicjatywy Wójta Gminy powołana została Gminna Rada Przedsiębiorców, która konsultowała m.in. politykę podatkową od działalności gospodarczej i założenia do studium zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto dzięki wydłużeniu godzin pracy oddziałów przedszkolnych więcej osób, w szczególności kobiet mogło podjąć pracę zawodową.

W 2017 roku na 7736 mieszkańców tylko 82 osób było bezrobotnych. Dzięki tym decyzjom oraz olbrzymiej aktywności naszych mieszkańców w ostatnim roku znacząco wzrosły dochody podatku od osób fizycznych. Z 3 839 396,10 zł w 2015 do 4.812.657,07 zł w 2017 roku. To dobry kierunek.

Wdrożyliśmy OSP w Kruczu do Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz doposażaliśmy sukcesywnie wszystkie jednostki OSP.

Ważną deklaracją, którą zrealizowaliśmy było wydłużenie czasu funkcjonowania Urzędu Gminy  do godz. 18.00 w jednym dniu tygodnia.

Uwzględniliśmy również bardzo ważny głos mieszkańców – wprowadziliśmy darmową komunikację raz w tygodniu. Dla wielu osób, zwłaszcza starszych i mieszkających w oddalonych od Lubasza miejscowościach, to jedyna możliwość dotarcia do lekarza, urzędu czy zrobienia zakupów. To jeden z wielu przykładów potwierdzających, że dla nas każdy jest ważny.

W mijającej kadencji postawiliśmy mocny akcent na wspieranie osób zależnych, potrzebujących wsparcia oraz osób z niepełnosprawnością.

Przy udziale rodziców, nauczycieli, seniorów utworzyliśmy miejsce

do rehabilitacji i zajęć specjalistycznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Zdobyliśmy fundusze zewnętrzne na wyposażenie rehabilitacyjne, sprzęt specjalistycznych oraz bezpłatną rehabilitację.

Wybudowaliśmy dwie windy w szkołach na terenie Lubasza umożliwiające uczniom i uczennicom poruszającym się na wózkach swobodny dostęp do klas przedmiotowych.

Uczniowie i uczennice korzystają z szerokiej gamy zajęć specjalistycznych. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

Najbardziej potrzebujący mogli liczyć na wsparcie asystenta rodziny oraz rehabilitanta.

Zachęcaliśmy i wspieraliśmy mieszkańców  w podejmowaniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Edukacja najmłodszych jest najważniejszą inwestycją w przyszłość Gminy Lubasz. Tylko dobrze wykształceni mieszkańcy rozwiną tę gminę. To hasło jest dla nas wciąż aktualne.

Na zmiany w szkołach i przedszkolach pozyskaliśmy ponad 2 660 000 zł z funduszy unijnych i samorządowych.

Rozbudowaliśmy Przedszkole Bajka w Lubaszu. Stara część przedszkola została docieplona i  odnowiona.

Wydłużyliśmy czas pracy przedszkoli, we wszystkich oddziałach zapewniając obiady.

Wyremontowaliśmy budynek nr 4,  dostosowując go do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wyremontowaliśmy szatnie sportowe w PSP w Lubaszu.

Zakupiliśmy pomoce szkolne za kwotę ponad 70 tys. zł.

Zainwestowaliśmy ponad 500 tyś zł. w pracownie komputerowe, biologiczne, chemiczne i geograficzne. Stworzyliśmy pracownie językowe.

Wprowadziliśmy szereg zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki,  przyrodnicze, zajęcia teatralne, UKS, dziennikarskie, językowe i innowacje pedagogiczne).

Uruchomiliśmy klasy sportowe.

Wprowadziliśmy wiodący język angielski we wszystkich szkołach.

W trakcie trwania ostatniej kadencji udało się wprowadzić nową ofertę kulturalną w postaci widowisk, kabaretów i koncertów, które odbywały się na hali sportowo – widowiskowej w Lubaszu.

Wspieraliśmy działalność organizacji pozarządowych. Uruchomiliśmy system minigrantów na działania kulturalne, dzięki którym na terenie całej gminy odbyło się kilkanaście ciekawych wydarzeń tj.: warsztaty i animacje dla dzieci, pokazy filmowe, koncerty, zajęcia rozwojowe.

Wspieranie inicjatyw mieszkańców okazało się strzałem w dziesiątkę. Zamierzamy to kontynuować.

Zdobyliśmy dotację na budowę miasteczka ruchu drogowego w Lubaszu oraz place zabaw w: Nowinie, Antoniewie, Bzowie, Klempiczu, Kamionce. Jego realizacja ruszy w 2019 roku.

Przygotowaliśmy projekt  przebudowy stadionu w Lubaszu, a także zdobyliśmy niezbędne pozwolenia.

Wspieramy niezależne inicjatywy mieszkańców na rzecz rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Gmina Lubasz jest coraz bogatsza w infrastrukturę sportową i rekreacyjną, staraliśmy się, aby był jak najlepiej wykorzystywana. Nasi mieszkańcy, turyści i goście bardzo to doceniają.

Uruchomiliśmy pierwsze klasy sportowe.

Wspieramy finansowo organizacje sportowe, animatorów sportowych, pasjonatów, którzy oferują ciekawe zajęcia  dla naszych mieszkańców. Większość z nich jest nieodpłatna.

Wsparliśmy organizację wielu imprez sportowych.

Powołaliśmy Radę Sportu.

W minionej kadencji skutecznie sięgaliśmy po środki unijne i krajowe.

Zdobyliśmy ponad 8 mln zł na rozwój Gminy Lubasz.

Dla tak małej gminy, jak nasza to olbrzymi sukces. Dzięki tej aktywności jesteśmy też dobrze postrzegani na zewnątrz.

Brandon Fusco Jersey 
Facebook