MARCIN FILODA
KANDYDAT NA WÓJTA GMINY LUBASZ

Nazywam się Marcin Filoda i jestem kandydatem na Wójta Gminy Lubasz. Mam 41 lat, mieszkam w Lubaszu, z którym związany jestem od urodzenia. Ukończyłem  Akademię Rolniczą, wydział leśny oraz Pilski Uniwersytet Oświatowy. Jestem żonaty i mam dwóch synów – Piotra, który jest uczniem czarnkowskiego liceum oraz 6- letniego Karola. Moja żona Agnieszka jest nauczycielką w Zespole Szkół Leśnych w Goraju. W wolnym czasie poświęcam się moim zainteresowaniom, którymi są: historia, sport, literatura i ochrona środowiska. Staram się także rozwijać pasje, takie jak: wędkarstwo, łowiectwo czy motoryzacja. Jednakże każdą wolną chwilę uwielbiam spędzać z moją rodziną.  W swojej pracy lubię kontakty z ludźmi. Zawsze słucham ich głosu, staram się wspólnie z nimi szukać rozwiązań, które poprawią warunki życiowe i funkcjonowanie mieszkańców naszej gminy.  Ośmioletnia praca w samorządzie pozwoliła mi szerzej spojrzeć na mieszkańców i ich potrzeby. Satysfakcję daje mi praca na rzecz innych, w której uważam, że nie ma problemów, a jedynie sprawy do rozwiązania.

Mija VII kadencja Samorządu Gminy Lubasz, podczas której pełniłem zaszczytną, ale zarazem bardzo odpowiedzialną funkcję wójta. Był okres postępu  i rozwoju oraz współpracy wielu instytucji, organizacji i osób. To czas realizowania założeń Strategii Rozwoju Gminy oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,  które w obecnej kadencji wspólnie tworzyliśmy. To także ciągłe dostosowywanie funkcjonowania urzędu i innych jednostek samorządowych do potrzeb mieszkańców i dostosowanie ich do nowych przepisów prawa.  Wiele inwestycji i zadań nie zostałoby wykonanych, gdyby nie znaczący udział środków zewnętrznych. Przez wszystkie dni mijającej kadencji wsłuchiwałem się w głosy mieszkańców i kierowałem się ich dobrem. Zawsze przedkładałem sprawy publiczne ponad własne interesy. Jestem przekonany, że razem możemy jeszcze więcej zdziałać, dlatego postanowiłem ponownie kandydować na Wójta Gminy Lubasz. Proszę, bądźcie ze mną i z moim komitetem 21 października, aby następnie móc pójść razem w dobrym kierunku.   

Brandon Fusco Jersey 
Facebook